lean management

Ian Pablo Rofes - Open Road

Zwolennicy lean manufacturing wysuwają postulat, iż łatwiej jest najpierw wyszukać marnotrawstwo a następnie je eliminować niż nieustannie zwiększać moce produkcyjne. W tym sposobie działania upatrywana jest szansa na sukces firmy na obecnie, bardzo wymagającym rynku, który zmusza przedsiębiorstwo do szukania ukrytego potencjału w ramach rzeczywistości, w której już funkcjonuje.

Pożądaną optymalizację zysków osiągnąć można w dwojaki sposób. Pierwszy kładzie nacisk na maksymalizację przychodów firmy, drugi zaś skupia się na minimalizacji kosztów w niej występujących. Na tej drugiej opcji koncenctruje swoją uwagę koncepcja Lean Manufacturing („szczupłe wytwarzanie”) z szeroką gamą narzędzi pomocnych przy osiąganiu zamierzonych celów.

Widząc duży potencjał w polskich przedsiębiorstwach postawiliśmy sobie za cel zaszczepić w Nich "szczupły" sposób myślenia.

Jesteśmy przekonani iż spowoduje to podniesienie Ich konkurencyjności na krajowym jak również międzynarodowym rynku.